Polityka Jakości, Środowiskowa i Bezpieczeństwa Pracy

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., jako członek międzynarodowej Grupy Arriva, europejskiego lidera w dziedzinie usług transportowych, współuczestniczy w realizacji misji Grupy, polegającej na wypracowaniu i promowaniu profesjonalnych rozwiązań dla potrzeb sektora publicznego w tym szczególnie transportu miejskiego, międzymiastowego i regionalnego, z zachowaniem pełnej dbałości i troski o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. realizuje postawione cele łącząc znajomość potrzeb klienta z szerokim wachlarzem kompetencji oraz z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W naszej działalności kierujemy się systemem wartości oraz etyką, które pozwalają nam świadczyć wysokiej jakości usługi. Nasze cele to:

 • doskonalenia procesów w celu spełniania potrzeb i oczekiwań Klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu uregulowań prawnych i innych dotyczących Spółki,

 • upowszechnianie dostępu do środków transportu publicznego,

 • podnoszenie jakości usług w zakresie obsługi pasażerów, komfortu jazdy, informacji dla podróżnych,

 • optymalizacji przewozów poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych,

 • stałego podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych pracowników wszystkich szczebli,

 • zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne

 • bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, postawione jako priorytet

 • zapobiegania wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom niebezpiecznym i awaryjnym w podczas realizacji procesów dostarczania usług,

 • wyboru rzetelnych dostawców oraz rozwijania z nimi wzajemnie satysfakcjonujących relacji oraz promowania działań proekologicznych;

 • wdrażania zasady solidarnej odpowiedzialności wszystkich pracowników za jakość usług, ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy, która jest równoznaczna z odpowiedzialnością za firmę,

 • przewidywanie zmian i wypracowywanie coraz lepszych rozwiązań w celu spełnienia potrzeb naszych klientów

Równocześnie, zobowiązujemy się do ciągłego usprawniania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania w każdym obszarze działalności Spółki.

 

Prezes Zarządu Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
Tomasz Rochowicz
Toruń 04.12.2013r.