Bilet dla seniora

Dotyczy osób, które ukończyły 70 lat i więcej.
Ulga w wysokości 20% od ceny cennikowej przysługuje na zakup biletu jednorazowego normalnego.