Zasady sprzedaży biletów

Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe na linie dalekobieżne można zakupić na naszej stronie za pomocą wyszukiwarki połączeń. Kupując bilety na naszej stronie do ceny biletu nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty czy prowizje.

Sprzedaż biletów jednorazowych na wszystkie linie prowadzona jest w autobusie u kierowcy.

W kasach biletowych na dworcach i w punktach sprzedaży można zakupić bilety jednorazowe na linie dalekobieżne i wybrane linie lokalne. Punkty sprzedaży biletów

Bilety miesięczne

Bilet miesięczny na kolejny okres można nabywać zwykle od 16 dnia danego miesiąca  na dworcach autobusowych, na których kasy czynne są cały miesiąc. Wyjątki stanowią pozostałe punkty sprzedaży oraz kasy obwoźne.

Bilety miesięczne można również zakupić na aktualny miesiąc, jednakże w tym przypadku  wartość zakupionego biletu jest stała (np. kupując bilet na kwiecień dnia 11 kwietnia, płacimy za cały miesiąc od 1 kwietnia do 30 kwietnia)

Sprzedaż biletów miesięcznych na EM-karcie, a dokładniej doładowanie na kolejny okres, prowadzona jest także przez Internet na naszej stronie w sekcji EM-karta.

Doładowanie na kolejny okres można także zakupić u kierowcy w autobusie. Taka możliwość istnieje na niektórych liniach w wybranych oddziałach. Proszę zapytać kasjera w trakcie zakupu biletu.

Bilety miesięczne ulgowe przysługują dla:

- niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji (komunikacja zwykła) – wysokość ulgi 93%
- niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji (komunikacja przyśpieszona, pośpieszna) – wysokość ulgi 51%
- dzieci niepełnosprawne – wysokość ulgi 78%
- student/doktorant (komunikacja zwykła/przyśpieszona) – wysokość ulgi 51%
- uczeń (komunikacja zwykła/przyśpieszona) – wysokość ulgi 49%
- niewidomy – wysokość ulgi 37%
- nauczyciele (komunikacja zwykła) – wysokość ulgi 33%

Ulgi dla dzieci do 4 lat:

- jeśli dziecko nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia (tzn. siedzi na kolanach opiekuna), przysługuje mu 100%ulgi                                               
- jeżeli zajmuje osobne miejsce – przysługuje mu 78% ulgi na zakup biletu jednorazowego.

Wniosek o fakturę