Historia

Arriva Bus Transport Polska (poprzednia nazwa: Veolia Transport Polska) prowadzi działalność na rynku drogowych przewozów osób w ruchu lokalnym, regionalnym i komunikacji miejskiej od roku 1998. Pierwszy wpis do RHB spółka uzyskała w dniu 4 grudnia 1998r.

Pierwszą inwestycją firmy był zakup udziałów w spółce Rapid Bus Sp. z o.o. w Warszawie, wykonującej drogowe przewozy osób w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie aglomeracji warszawskiej. Firma Rapid Bus w toku swojej działalności zmieniła nazwę na Veolia Transport Warszawa.

W ciągu kolejnych lat Grupa powiększała się o kolejne przedsiębiorstwa:

  • 2001 - PKS w Łańcucie, PKS w Sanoku, Zakład Komunikacji Miejskiej w Tczewie

  • 2002 - PKS w Kędzierzynie-Koźlu

  • 2003 - PKS w Sędziszowie Małopolskim, PKS w Brzozowie, PKS w Tczewie

  • 2004 – PKS w Mielcu, PKS w Toruniu, PKS w Kołobrzegu, PKS w Prudniku

  • 2005 – PKS w Gorlicach, PKS w Bielsku Podlaskim

  • 2006 - Dunn-Line Polska (dawny PPKS Gdynia)

  • 2007 – PKS w Kętrzynie

W roku 2009 firma wygrała 10-letni przetarg na świadczenie usług miejskiego transportu pasażerskiego w Grudziądzu.

W dniu 4 maja 2010r. nastąpiło połączenie spółki Veolia Transport Sp. o.o., jako spółki przejmującej, na podstawie art. 494 par. 1 k.s.h (dawna nazwa Veolia Transport Warszawa) z pozostałymi spółkami operacyjnymi Grupy. Obecnie działalność operacyjną prowadzimy w Polsce jako jedna spółka z oddziałami w Kołobrzegu, Tczewie, Toruniu, Grudziądzu, Chełmnie, Elblągu.

W czerwcu 2013r. staliśmy się częścią Grupy Arriva, która świadczy usługi transportu pasażerskiego w 15 krajach Europy (Czechy, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Holandia, Malta, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Polska, Portugalia, Serbia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania).