Polityka Jakości, Środowiskowa i Bezpieczeństwa Pracy