Solidny Pracodawca Roku

Solidny Pracodawca Roku 2015

Chcielibyśmy podkreślić, że wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od stanowiska, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., dbając o właściwe warunki pracy, nie zatrudnia pracowników na tzw. umowy „śmieciowe”. Chyba, że podpisany kontrakt inaczej określa rodzaj definiowania umowy z pracownikami.

Idee rozwoju firmy możemy wcielać w życie wyłącznie poprzez współdziałanie z pracownikami. Właściwe zabezpieczenie wszystkich elementów pracy i dbałość o kwestie pracownicze zadecydowały o uhonorowaniu Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. tytułem „Solidnego Pracodawcy Roku”. Wyróżnienie to przyznano na podstawie rekomendacji Państwowych Urzędów Pracy, starostw powiatowych oraz urzędów miast, stowarzyszeń i instytucji wspierających ten Projekt

Dodatkowo potencjał pracowników weryfikowany jest poprzez coroczne oceny okresowe pracowników umożliwiające weryfikację ich rozwoju zawodowego oraz co jest podstawą do przyszłego rozwoju spółki.