Zarząd

Piotr Halupczok - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający.

Członkowie Zarządu:

Dominika Żelazek - finanse, nadzór korporacyjny oraz komunikacja.

Damian Grabowski - strategia i rozwój na rynku polskim.

Marcin Polewicz - operacyjna działalność kolejowa i autobusowa.