Kędzierzyn - Koźle

KĘDZIERZYN - KOŹLE

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość Arriva, zlokalizowana przy ul. Czerwińskiego, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działki nr ew.: 2114 o łącznej powierzchni 0,1087 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objęte księgą wieczystą KW nr OP1K/00028067/0 przy ul. Czerwińskiego, Kędzierzyn – Koźle;

 


ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ