Rozkład jazdy Arriva Sp. z o.o. O/Bielsk Podlaski na trasie Dubiny - Dubiny

  1. Dubiny - Hajnówka - Dubiny
  2. Dubiny - Bielszczyzna - Postołowo - Hajnówka - Dubiny
  3. Dubiny - Kotówka - Wasilkowo - Rzepiska - Borysówka - Nowosady - Dubiny
  4. Dubiny - Kotówka - Wasilkowo - Rzepiska - Borysówka - Nowosady - Dubiny
  5. Dubiny - Hajnówka - Postołowo - Hajnówka - Lipiny - Hajnówka - Dubiny
  6. Dubiny - Hajnówka - Lipiny - Hajnówka - Dubiny
  7. Dubiny - Hajnówka - Lipiny - Bielszczyzna - Postołowo - Hajnówka - Dubiny
  8. Dubiny - Hajnówka - Lipiny - Hajnówka - Dubiny
  9. Dubiny - Nowosady - Sorocza Nóżka - Borysówka - Rzepiska - Wasilkowo - Kotówka - Dubiny