Rozkład jazdy Arriva Sp. z o.o. O/Bielsk Podlaski na trasie Narewka - Narewka

  1. Narewka - Mikłaszewo - Leśna - Siemianówka - Pasieki - Siemianówka - Pręty - Zabrody - Leśna - Mikłaszewo - Narewka
  2. Narewka - Guszczewina - Mikłaszewo - Leśna - Olchówka - Stare Masiewo - Zabrody - Pręty - Siemianówka - Pasieki - Siemianówka - Mikłaszewo - Narewka
  3. Narewka - Olchówka - Nowe Masiewo - Stare Masiewo - Nowe Masiewo - Olchówka - Guszczewina - Narewka
  4. Narewka - Grodzisk - Planta - Lewkowo Nowe - Eliaszuki - Michnówka - Bondary - Nowa Łuka - Smolnica - Tarnopol - Lewkowo Nowe - Planta - Gorodzisko - Narewka
  5. Narewka - Świnoroje - Skupowo - Świnoroje - Stoczek - Gorodzisko - Planta - Tarnopol - Lewkowo Nowe - Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna - Ochrymy - Podlewkowie - Bernacki Most - Zabłotczyzna - Narewka
  6. Narewka - Świnoroje - Skupowo - Świnoroje - Stoczek - Narewka